• Städ & Hemtjänst

    Vi är ett fullserviceföretag inom lokalvård, hemtjänst och erbjuder alla typer av städarbeten, hushållsnära tjänster samt hemtjänst.

  • Miljövänligt

    Vi som företag har bestämt oss för att ta täten i vår bransch när det gäller miljöansvar.

Kvalitet 

Kvalitetsutveckling skall vara en självklar, naturlig del av alla led i hela verksamheten i Wonabee AB. Kvalitetsarbetets mål skall inte bara bestå i att uppfylla minimikrav i avtal, utan att ständigt öka kvaliten på utförda uppdrag. Mål och instrument för kvalitet inarbetas i verksamhetsplaneringen. Metoder för att beskriva, mäta och förbättra kvaliteten skall vidareutvecklas. Kompetensutveckling genom fortbildning är en nödvändighet för kvalitetsutvecklingen skall fortskrida. Dokumenterad och tillförlitlig kunskap måste vara grunden för alla beslut som rör verksamhetens kvalitet.