• Städ & Hemtjänst

  Vi är ett fullserviceföretag inom lokalvård, hemtjänst och erbjuder alla typer av städarbeten, hushållsnära tjänster samt hemtjänst.

 • Miljövänligt

  Vi som företag har bestämt oss för att ta täten i vår bransch när det gäller miljöansvar.

Miljö

Att vi som företag har bestämt oss för att ta täten i vår bransch när det gäller miljöansvar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan minska de skadliga effekterna på miljön och påverka andra aktörer att ta sitt ansvar. Ytterst är det vår skyldighet mot alla som bor på vår jord - nu och i framtiden. Vi vill att kommande generationer skall ha möjligheter att uppleva en natur med stor biologisk mångfald. Vi vill alla att våra barn, och deras barn, ska kunna fiska och bada i våra sjöar, plocka svamp och bär i våra skogar. Det handlar om vår gemensamma framtid. För att åstadkomma ett levande engagemang och intresse skall alla medarbetare kontinuerligt kompetensutvecklas inom miljöområdet. Vi på Wonabee AB tar vårt ansvar genom att:

 

 • Arberta för att bli branschens föregångare på miljöområdet
 • Tillämpa ett livscykelperspektiv på miljöarbetet.
 • Hushålla med material och energi för att minimera resursförbrukning.
 • Energieffektivisera för att minimera vår energiförbrukning.
 • Minimera mängden avfall genom att återvinna och återanvända.
 • Planera våra transporter för att minimera omfattningen och behovet av transporter.
 • Beakta miljöpåverkan vid inköp av tjänster och produkter.
 • Samarbeta med såväl myndigheter som andra aktörer i samhället.
 • Tillämpa öppenhet och redovisa vår miljöpåverkan offentligt.
 • Ha en väl dokumenterad miljöinformation om produktsortimentet för att ge kunder möjlighet att göra val utifrån miljökriterier.
 • Förebygga negativ miljöpåverkan genom att arbeta med miljöfrågorna kontinuerligt och ständigt försöker förbättra miljöarbetet.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav och normer som Wonabee AB berörs av.

 

Denna miljöpolicy utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål. Vår miljöpolicy ska vara dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla anställda inom Wonabee. Den ska även vara tillgänglig för allmänheten. Varje medarbetare inom företaget har ett ansvar att följa Wonabee AB´s miljöpolicy. Vidare ska Wonabee AB´s personal kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling för att kunna leva upp till och medverka till att utveckla denna miljöpolicy. Wonabee ska aktivt informera såväl internt som externt om företagets miljöpolicy och miljöarbete.